Over de luchtscouts 


WAAR HEBBEN WIJ ONZE OPKOMSTEN?


De scoutingvereniging Luchtscouts vliegveld Lelystad heeft zijn opkomsten iedere zaterdag in ons  gebouw op de kofschip 4 in Lelystad.


De opkomst van de bevers start elke zaterdag van 10:00 tot 12:00

De opkomst van de welpen start elke zaterdag om 10:00 uur en eindigt om 14:00 uur

De opkomst van de scouts start elke zaterdag om 10:00 uur en eindigt om 14:00 uur

De 747 Explo"s starten om 10:00 uur en eindigen om 17:00 uur ??

De opkomst van het L.O.T plus stam start om 10:00 eindigt op onbekend tijdstip.


Verder is het belangrijk dat je een lunchpakketje meeneemt naar de opkomst. Zo rond de klok van half één gaan we meestal even een boterhammetje eten

 

 

WIJ ZIJN ER OOK VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP of RUGZAK !!


Bij de luchtscouts zijn kinderen met een handicap of rugzakje gewoon elke zaterdag welkom. Wij hebben geen apparte speltakken voor kinderen met een handicapof rugzak. En wij hebben geen speciale contributie voor kinderen met een handicap of rugzak.

Kinderen met een handicap of rugzak kunnen bij ons gewoon het luchtscoutingspel beleven. Wij streven er naar om de kinderen, indien mogelijk, gewoon mee te laten spelen met hun leeftijdsgenoten. Voor zowel lichamelijk als geestelijk en/of probleemgedrag. Wij hebben ons zelf een doel gesteld om hiervoor de juiste trainingen in het land te blijfen volgen, zodat wij altijd de juiste begeleiding kunnen leveren. Bij de luchtscouts zijn ook mensen actief die voor hun beroep werken met mensen en kinderen die speciale zorg nodig hebben.

 

 

EEN KLEIN STUKJE LVL GESCHIEDENIS


In 2005 zijn een aantal mensen met liefde voor scouting en luchtvaart het avontuur aangegaan. Zij hebben met de hulp van Scouting Nederland een luchtscouting groep opgericht. Via diverse wegen zijn de oprichters terecht gekomen bij het Aviodrome in Lelystad. Dat was natuurlijk direct de hoofdprijs. Lekker luchtscouting beleven in en tussen de vliegtuigen. Er is door de jaren veel gebeurd met de LvL. Op kamp in binnen- en buitenland, feestjes/speurtochten, vliegen, te veel om in een klein stukje op te schrijven. Maar een feest is het geweest! In de afgelopen jaren is er ook best wel veel gebeurd op het Aviodrome. Maar na de overname van het Themapark door de Libema groep, zijn wij niet meer op het Aviodrome. We houden nu onze opkomsten in onze hangaar op de Groene Velden 206. In en om de hangaar kunnen wij onze spectaculaire activiteiten nog beter ontwikkelen. Helaas werd de hangaar verkocht in 2019 en moesten wij opzoek naar een nieuw onderkomen. En dat werd met hulp van gemeente Lelystad het kofschip 2.  Helaas weer tijdelijk, maar met hulp van de gemeente Lelystad. Zijn we hard opweg naar een echte eigen plek.

 

ONZE DOELSTELLING


Hier onder kunt u de doelstelling lezen. Deze doelstelling is opgemaakt met alle vrijwilligers van de vereniging.

Het doel van de vereniging is iedereen met interesse in de lucht-, ballon-, en ruimtevaart techni en overige aan de luchtvaart gerelateerde aspecten in de gelegenheid te stellen spelenderwijs zich hiermee bezig te houden en zich verder te oriënteren. 
Ook zullen wij er naar streven om ons bezig te houden met het volgen van cursussen op het gebied van parachutespringen, zweefvliegen, vliegbrevetten, modelvliegen, lijnvliegen, radiocommunicatie en dergelijke.
Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door middel van het aanbieden van reguliere bijeenkomsten waarbij leden en aspirant-leden van de vereniging in de gelegenheid worden gesteld door middel van het spel en verkenning actief deel te nemen aan een programma. 
Met de te innen jaarlijkse contributie zullen de noodzakelijke middelen worden aangeschaft om het spelaanbod te ondersteunen. Tevens zal bij diverse instanties subsidies worden aangevraagd om de doelstelling te verwezenlijken.

WIE MAG ER LID WORDEN ?

Jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot ... jaar. We hebben binnen onze vereniging een aantal speltakken waarin de diverse leeftijdsgroepen zijn ondergebracht.

Bevers van 6 tot 7 jaar
Welpen van 7 tot 11 jaar
Scouts van 11 tot 15 jaar
Explorers van 15 tot 18 jaar
Roverscouts (Stam) van 18 tot 21 jaar

Plusscouts (Stam) 21 tot ......... jaar (nieuw opgestart in 2015 )

Kijk voor aanvullende informatie bij de diverse speltakken 

VRIJWILLIGERS


De scoutingvereniging Luchtscouts vliegveld Lelystad zal door vrijwilligers worden bestuurd en het leidingteam zal ook bestaan uit vrijwilligers.
De vereniging heeft ervoor gekozen om te streven naar een hoge kwaliteit van leidinggevenden binnen de diverse speltakken. 
De vereniging heeft daarom besloten dat alle leiding zo spoedig mogelijk na aanvang van zijn/haar werkzaamheden binnen de vereniging een Start & Programmatraining dient te volgen om de “verplichte” speltakerkenning te behalen. 
De kosten zullen door de vereniging worden voldaan. Tevens dient ieder bestuurslid en alle leiding een “Verklaring omtrent het gedrag” te overleggen, conform de richtlijnen van Scouting Nederland.


HOE BETAAL IK DE CONTRIBUTIE


Je bent nu van plan lid te worden van een scoutingvereniging. Net als alle andere verenigingen vragen wij contributie en een éénmalig inschrijfgeld aan alle leden van de Luchtscouts vliegveld Lelystad.

De leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 50,00


Wat doen we hiermee ?


Van dit inschrijfgeld wordt jullie installatiepakket gekocht bestaande uit:
een das van de groep met dasring, een embleem van de luchtscouts, het installatie insigne van scouting Nederland, het naambandje van de groep en het embleem van de regio.

Dit heeft een waarde van € 25,00


Daarnaast worden enkele anderen dingen betaald, zoals landelijke contributie, aansprakelijkheidsverzekering, etc, en kleine matrialen die we noodzakelijk achten nu je lid bent geworden van de groep.

Dit heeft een waarde van € 25,00


Het inschrijfgeld à € 50,00 = dient voor de installatie te zijn bijgeschreven op NL 33 INGB 0004892494 t.n.v. scoutingvereniging Luchtscouts o.v.v. je naam en speltak.


Opzeggen lidmaatschap


Het opzegtermijn bedraagt twee maanden. Opzeggen dient te geschieden voor de 1e van de maand.


Contributie

De contributie is voorlopig voor 2022 vastgesteld op (slechts) € 15.00 per maand.

Dit bedrag mag je op drie manieren betalen:


Per maand               €  15,00
Per kwartaal            €  45,00
Per jaar                   € 180,00


U kunt zelf kenbaar maken op welke manier u de contributie wilt betalen. De contributie moet wel voor de eerste van elke maand/kwartaal/jaar worden voldaan.
De contributie à € 15,00 dient voor de 1e van elke maand te zijn bijgeschreven op NL 33 INGB 0004892494 t.n.v. scoutingvereniging Luchtscouts o.v.v. je naam.

 

HOE KOM JE AAN HET UNIFORM ?

Je bent nu al enkele keren komen kijken bij de scoutingvereniging. Alle scouts dragen een uniform en ook de Luchtscouts hebben dus een eigen herkenbaar uniform.

De Luchtscouts dragen een donkere  blauw spijker broek met daarop een grijze uniformblouse. Deze blouse kun je bestellen en kost € 40,00 via Esther Plomp. De blouses e.d. zijn meestal op voorraad. Ook dragen we een donkerblauw T-shirt met je eigen naam erop, deze kun je bestellen voor € 15,00  *. De trui met naam is € 25,00

 *   (prijswijzigingen tussentijds zijn mogelijk)


Zodra we allemaal ons uniform hebben, dan kunnen we gaan zorgen dat jullie worden geïnstalleerd als Luchtscout. Bij de installatie leg je een eed of belofte af, dan pas ben je een echte luchtscout.


Mochten er vragen zijn over de te bestellen uniform onderdelen kunnen jullie contact opnemen met Esther Plomp of na de opkomst met een van de stafleden.
We hopen dat jullie allemaal snel een eigen uniform hebben dan worden we nog meer een grote groep van scouting vrienden en vriendinnen. Ook kunnen we dan als we ergens naar toe wandelen of op bezoek gaan bij andere scoutinggroepen allemaal ons uniform aan en dat is best stoer.
Ook zullen we veel aandacht besteden aan insignes en andere vaardigheden.

Tot snel in jullie uniform……..

 


 

.


NEEM CONTACT MET ME OP

 
 
 
 
luchtscouts vliegveld lelystad

Volg ons op

Copyright © Alle rechten voorbehouden